“Sắc đẹp ngàn cân” của Minh Hằng tung trailer hấp dẫn nhưng gây nghi ngờ về âm nhạc.