MV mới nhất của Mỹ Tâm cũng là MV đầu tiên chỉ quay từ 1 góc cực lạ mắt