Loạt ảnh châm biếm về sự tiến hóa khiến bạn phải “lặng người” suy nghĩ

Ngày 12/2/1809, “cha đẻ” của thuyết tiến hóa Charles Darwin ra đời. Và 207 năm sau, mọi thứ đã được kiểm chứng là đúng đắn. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, có những thứ “không thực sự đúng lắm” dưới con mắt của các họa sĩ châm biếm.


Sự tiến hóa sẽ thay đổi khi có máy tính? (Ảnh: Bored Panda)

Nhưng nó cũng sẽ “vấp” phải “rào cản” khác – điện thoại! (Ảnh: Bored Panda)


Sự tiến hóa của bút viết theo thời gian.

Chúng ta đã tiến hóa, để rồi quay lại nghiên cứu tổ tiên của mình! (Ảnh: Bored Panda)Nhưng chính ta cũng đang hại nguồn gốc chúng ta! (Ảnh: Bored Panda)

Loài người đang tự “quay ngược” tiến hóa… (Ảnh: Bored Panda)

…hay tiến hóa thành… heo? (Ảnh: Bored Panda)

Đồ ngọt, thức ăn nhanh… là tác nhân ảnh hưởng tới tiến hóa? (Ảnh: Bored Panda)

Hay Facebook? (Ảnh: Bored Panda)

Công nghệ đang biến chúng ta thành cỗ máy? (Ảnh: Bored Panda)

Chúng ta đã và đang cầm chuột thay vì thứ khác. (Ảnh: Bored Panda)

Bạn có hiểu ý nghĩa của bức ảnh này? (Ảnh: Bored Panda)

Vài năm nữa, chúng ta sẽ “không cần phải mặc”? (Ảnh: Bored Panda)

Dẫn con đi xem “tổ tiên”. (Ảnh: Bored Panda)

Ai đúng – Ai sai? (Ảnh: Bored Panda)

“Động vật kí sinh” mới? (Ảnh: Bored Panda)