Khi được hỏi về hành động cướp xe, hai người bị đội hiệp sĩ vây bắt trả lời vô cùng hồn nhiên: “Em thấy xe cắm chìa khóa nên lấy chạy luôn chứ không có cướp”