Bộ TT&TT công bố kết quả đo kiểm 4G tại Hà Nội: Mạng MobiFone có tốc độ 4G nhanh nhất

Cục Viễn thông vừa công bố kết quả đo kiểm chất lượng 4G của 3 nhà mạng là MobiFone, VinaPhone và Viettel. Theo kết quả công bố của Cục Viễn thông thì MobiFone đang là nhà mạng có tốc độ 4G nhanh nhất tại Hà Nội.

Cục Viễn thông cho biết, việc đo kiểm chất lượng 4G LTE của 3 nhà mạng lớn nhất là MobiFone, VinaPhone và Viettel tại Hà Nội chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm đầu tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời gian từ ngày 18/12 đến ngày 21/12/2018. Đợt thứ 2 đợt thứ 2 được Cục Viễn thông đo kiểm từ ngày 24/12 đến ngày 27/12/2018. Cục Viễn thông đo kiểm 4G với 7 chỉ số cơ bản như độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình…

Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp đều đảm bảo tuân thủ quy định. Chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là Tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. Chỉ tiêu Thời gian trễ truy nhập trung bình, Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt. Tất cả các kết quả đo kiểm này đã được Cục Viễn thông đăng tải công khai tại địa chỉ website của Cục Viễn thông www.vnta.gov.vn.

Theo kết quả đo kiểm của Cục Viễn thông ở 7 chỉ số thì mạng MobiFone dẫn đầu hoặc bằng ở 4 chỉ số so với các mạng 4G khác. Tuy nhiên ở 2 chỉ số quan trọng đánh giá tốc độ mạng 4G thì MobiFone là mạng có tốc độ 4G nhanh nhất. Cụ thể mạng MobiFone có tốc độ tải xuống trung bình đạt 39,04 Mbit/s và tốc độ tải lên trung bình là 29,59 Mbit/s. Đây là 2 chỉ số quan trọng nhất trong 7 chỉ số đo kiểm để đánh giá tốc độ dịch vụ 4G của các nhà mạng. Tuy nhiên, Cục Viễn thông cho biết, kết quả đo kiểm này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật tại thời điểm đo kiểm và trong vùng cung cấp dịch vụ đạt tốc độ tải xuống tối thiểu là 05 Mbit/s.

Trước đó, từ ngày 14/6 – 25/6/2018 Cục Viễn thông thực hiện đo kiểm mạng 3G tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang. của Viettel, VNPT (VinaPhone), MobiFone. Kết quả đo kiểm này của Bộ TT&TT công bố cho thấy các chỉ số của mạng MobiFone đều vượt cao hơn so với các tiêu chuẩn chất lượng của ngành. Cụ thể mạng MobiFone có độ sẵn sàng của mạng vô tuyến đạt 99,19% (Bộ TT&TT yêu cầu chỉ tiêu ≥ 95%), Tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ đạt 99,98% (yêu cầu ≥ 90%), thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình 1,50 giây (yêu cầu ≤ 10 giây), Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi là 0,07% (yêu cầu ≤ 10%), Tốc độ tải xuống trung bình đạt 8,99 Mbit/s, Tốc độ tải lên trung bình đạt 2,45 Mbit/s, tỷ lệ mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tải dữ liệu hướng xuống tối thiểu trong vùng lõi là 97,98% (yêu cầu ≥ 95%).

Đại diện MobiFone cho biết, từ đầu năm 2018 nhà mạng này đã xây dựng chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mạng lưới hạ tầng, nâng cấp, tăng cường mở rộng vùng phủ sóng mạng 4G trước làn sóng tốc độ phát triển thuê bao và nhu cầu sử dụng dịch vụ 4G tăng nhanh chóng, cùng việc chuẩn bị năng lực mạng lưới mạnh sẵn sàng đáp ứng cho dịch vụ chuyển mạng giữ số.

Cụ thể, trong năm 2018, kế hoạch của MobiFone là tập trung đẩy mạnh triển khai công tác phát triển mạng lưới, dự kiến MobiFone sẽ đưa vào phát sóng thêm hàng chục nghìn trạm phát sóng 3G và 4G. Cho dù trước đó, năm 2017, cũng là năm tiền đề về phát triển hạ tầng mạng lưới cho giai đoạn mới, MobiFone đã tập trung đẩy nhanh tiến độ phát triển mạng lưới 3G và 4G, đưa vào phát sóng thêm hàng chục nghìn trạm BTS 3G và 4G.

Theo đại diện MobiFone, trong kinh doanh viễn thông, hạ tầng mạng lưới luôn đi trước một bước, đặc biệt là những công nghệ viễn thông mới như 4G và sắp tới là 5G. Sự chuẩn bị tốt về chất lượng hạ tầng mạng lưới sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho người dùng. Và đây mới là hướng đi bền vững của các nhà mạng nói chung, trong đó có MobiFone.