“Despacito” vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt ở thời điểm hiện tại.